logo bip

Organizacja pracy

Przedszkole prowadzi bezpłatne wychowanie i nauczanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, a funkcjonuje o zasadą powszechnej dostępności. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej ustala się w godzinach od 8.00 do 13.00

Przedszkole funkcjonuje cały rok z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora i rady pedagogicznej. Szczegółową organizacją pracy w roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola. Arkusz  opracowuje dyrektora przedszkola i przedkłada go do  zaopiniowania radzie pedagogicznej, zakładowej organizacji związkowe oraz organowi nadzoru pedagogicznego.  Arkusz zatwierdza organ prowadzący. 

Organizacją pracy przedszkola w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych oraz do oczekiwań rodziców.

Ramowy rozkład dnia w Publicznym Przedszkolu nr 5 im. Jasia i Małgosi w Wałczu:

 • 6:30-7:00 Schodzenie się dzieci kontakty indywidualne z rodzicami i wychowankami
  7:00-7:50 Zabawy swobodne z niewielkim udziałem nauczyciela (manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne o charakterze dydaktycznym, gry stolikowce, rozwijające sprawność manualną – rysowanie, kolorowanie, wycinanie, lepienie itp.) Praca indywidualna.
 • 7:50-8:00 ćwiczenia poranne i zabawy ruchowe
 • 8:00-8:15 Czynności higieniczne, przygotowanie do śniadania
 • 8:15-8:30 śniadanie
 • 8:30-9:00 Czynności higieniczne, mycie zębów, czynności organizacyjne
 • 9:00-10:00 Zajęcia zorganizowane.
 • 10:00-10:15 Czynności samoobsługowe
 • 10:15-11:15 Pobyt na powietrzu (zabawy swobodne w ogrodzie przedszkolnym, gry, zabawy i zajęcia sportowe kierowane przez nauczyciela, spacery, obserwacje przyrodnicze, wycieczki)
  11:15-11:30 Czynności samoobsługowe, czynności higieniczne
 • 11:30-12:00 Obiad
 • 12:00-12:15 Czynności higieniczne, mycie zębów
 • 12:15-12:45 Relaks, słuchanie muzyki, słuchanie literatury dziecięcej
 • 12:45-14:00 Pobyt na powietrzu (zabawy swobodne w ogrodzie przedszkolnym
 • 14:00-14:15 Czynności samoobsługowe i higieniczne
 • 14:15-14:30 Podwieczorek
 • 14:30-15:30 Zabawy swobodne z niewielkim udziałem nauczyciela, indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju
 • 15:30-16:00 Rozchodzenie się dzieci, kontakt indywidualny z rodzicami i wychowankami

Liczba miejsc organizacyjnych w Publicznym Przedszkolu nr 5 im. Jasia i Małgosi w Wałczu wynosi 125. W przedszkolu jest pięć oddziałów dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Przedszkole funkcjonuje w godz. 6.30 do 16.00 w dni robocze (od poniedziałku do piątku).

Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:

 • sale zabaw dla poszczególnych oddziałów,
  salę rekreacyjną,
 • pomieszczenia administracyjno – gospodarcze,
 • kuchnię,
 • szatnię dla dzieci i personelu,
 • plac zabaw.

 

Współpraca przedszkola z rodzicami:

Współpraca odbywa się w następujących formach:

 • zebrania ogólne,
 • zebrania grupowe,
 • konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem i nauczycielem,
 • kącik dla rodziców,
 • zajęcia otwarte,
 • dzień otwartych drzwi dla rodziców (pierwszy wtorek każdego miesiąca),
 • udział rodziców w w imprezach, uroczystościach, konkursach, i akcjach grupowych oraz ogólnoprzedszkolnych.

Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony zgadasz się na ich wykorzystywanie. Więcej informacji w Polityce prywatności.

Skip to content