logo bip

Rozporządzenie MSWiA w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej

BIP Przedszkola nr 5

Ustawa o dostępie do informacji publicznej nałożyła na Ministra Spraw Wewnętrznych obowiązek uregulowania standardów publikacji BIP. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji1z dnia 18 stycznia 2007 r.w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.(Dz. U. z dnia 22 stycznia 2007 r.)Na podstawie art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej […]

Ustawa o dostępie do informacji publicznej

BIP Przedszkola nr 5

Zasady udostępniania informacji publicznych reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. USTAWAz dnia 6 września 2001 r.o dostępie do informacji publicznej1)Rozdział 1Przepisy ogólneArt. 1. Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie. Przepisy ustawy nie naruszają […]

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

BIP Przedszkola nr 5

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej to wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do-udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od-sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej […]

Sposób uzyskiwania informacji

BIP Przedszkola nr 5

Jeżeli w Biuletynie Informacji Publicznej nie znajdziecie Państwo poszukiwanej informacji, prosimy o kontakt z prosimy o kontakt z Publicznym przedszkolem nr 5 w Wałczu. Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, uzyskacie ją Państwo przez telefon lub na zwrotny adres e-mail. W pozostałych przypadkach, prosimy o wypełnienie wniosku o udostępnienie informacji publicznej i przesłanie go do […]

Ta strona używa plików Cookies. Korzystając ze strony zgadasz się na ich wykorzystywanie. Więcej informacji w Polityce prywatności.

Skip to content